Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους

Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους

 
Paul K. Feyerabend Αναζήτηση
 
Θεσσαλονίκη Αναζήτηση    |    Σύγχρονα Θέματα    |    1986 Αναζήτηση
uniform title:   Erkenntwis für freie Menschen, Paul K. Feyerabend, 1979
uniform title:   Science in a Free Society, Paul K. Feyerabend, 1978
σχετικό url: biblionet
μέλος της συλλογής: Φιλοσοφία

 
 
 

η εγγραφή αποτελεί βιβλιογραφική αναφορά
δεν υπάρχει διαθέσιμο τεκμήριο για download
Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους