Η φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική θεωρία

Η φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική θεωρία

 
Θεόδωρος Γεωργίου Αναζήτηση
 
Αλεξάνδρεια    |    2004 Αναζήτηση
μέλος της συλλογής: Systems theory - Complexity

 
Ετικέτες: Κριτική θεωρία, Adorno, Heidegger, Benjamin, Horkeheimer, Habermas, Luhmann
 
 

η εγγραφή αποτελεί βιβλιογραφική αναφορά
δεν υπάρχει διαθέσιμο τεκμήριο για download
Η φιλοσοφία ως κριτική κοινωνική θεωρία