Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

 
 

 
 
 
 
 
Paul K. Feyerabend (1924-1994)
Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους
Ενάντια στη μέθοδο
Πίσω από τον σπασμένο καθρέφτη
Richard McKay Rorty (1931-2007)
Η φιλοσοφία και ο καθρέφτης της φύσης
Το Πρόβλημα της Επαγωγικής Λογικής