Κώστας Μαϊστρέλης

Κώστας Μαϊστρέλης

 
 
alt name:   Kostas Maistrelis
σχετικό url: FOAF
σχετικό url: LinkedIn
σχετικό url: twitter
σχετικό url: Facebook
σχετικό url: Google+
σχετικό url: PGP key statistics
σχετικό url: PostgreSQL.gr
σχετικό url: maistrelis.com

Σύντομη Περιγραφή:

 
Εργαστήρι Εγκατάστασης, παραμετροποίησης και χρήσης PostgreSQL
Ικαρία Μονοπάτι Άγιος Κήρυκος – Κοσοίκια
Αρχιτεκτονικό Τόξο στην αρχαία Ελλάδα
Εξαγωγή γνώσης από επιχειρησιακά δεδομένα
figurines collection
 

 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
thumbnail foto 1 (png) [Image Details] 144 kBDownload
thumbnail foto 2 (jpg) [Image Details] 50 kBDownload
thumbnail 1 (png) [Image Details] 12 kBDownload
thumbnail 2 (jpg) [Image Details] 4 kBDownload
FOAF RDF (rdf)
(http://www.foaf-project.org/)
3 kBDownload
FOAF RDF graph representation image (png) [Image Details] 0.5 MBDownload
Κώστας  Μαϊστρέλης