Φύλο

Γραμματικά γένη και διάκριση φύλου

Γραμματικά  γένη και διάκριση φύλου Το κείμενο αυτό το έγραψα με αφορμή ένα διαχρονικά σχετικά σταθερό προβληματισμό που υπάρχει στην κοινωνία γύρω από την σχέση των γραμματικών Γενών (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) και τα φυσικά φύλα (άνδρας, γυναίκα για ανθρώπους, αρσενικό θηλυκό για ζώα). Ο προβληματισμός αυτός αφορά στο ποια είναι τα αποτελέσματα της σύγχυσης μεταξύ των γραμματικών και φυσικών γενών καθώς και του γεγονότος ότι πολλές λέξεις που αφορούν ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου είναι αρσενικές με πιο σημαντικό παράδειγμα την λέξη «άνθρωπος». Είναι συχνές οι περιπτώσεις που ομιλητές για να περιορίσουν αυτήν την σύγχυση κάνουν χρήση και των δυο γραμματικών γενών (σε περιπτώσεις που κάποιος άλλος θα χρησιμοποιούσε μόνο το αρσενικό) πχ κύριοι κυρίες ή κύριοι/ες (Hendiadys) σε κάποιες περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί μόνο το θηλυκό γένος 1

Subscribe to RSS - Φύλο